Over

Lourens van den Akker studeerde in 2011 af aan de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Na zijn studie richtte hij samen met Jeek ten Velden collectief Akkers en Velden op en werkte voor hij voor verschillende gezelschappen. In het voorjaar van 2022 heeft hij de masteropleiding Creative Producing aan Das Graduate School afgerond.

Akkers en Velden

Akkers en Velden vertelt verhalen uit de randen van onze samenleving. Vanuit het Friese landschap maken we energieke en beeldende voorstellingen die sterk verbonden zijn met hun omgeving. Soms werken we met bestaand repertoire, soms vanuit nieuwe teksten. Per project werken we steeds met nieuwe acteurs, muzikanten en kunstenaars.


Kijk voor meer informatie op onze webiste:


www.akkersenvelden.nl

Het is mijn missie om verhalen te vertellen die de heersende sociaal-maatschappelijke mechanismen blootgeleggen en bevragen. Door ruimte te creëren voor narratieven uit de marge, tracht ik een ander perspectief te bieden op onze samenleving. Als creative producer wil vanuit de periferie een bijdragen leveren aan het collectieve bewustzijn voor een betere wereld. 

Kunst is een schakel in de keten van verandering. Het geeft impulsen, opent dialogen en zet aan tot handelen. Met mijn projecten tracht ik nieuwe gezichtspunten aan te dragen die bij de toeschouwer ruimte creëren voor kritische gedachten.